KäkiGolf Paikallissäännöt : 1.4.2021

Kohta 4 muutettu 13.6.2024


1. Kentän ulkoraja on valkoisten tolppien kentän puoleisten reunojen välinen maan tasolla kulkeva suora linja.

2. Kentän merkinnät:
o Ulkoraja – valkoiset paalut
o Estealue – punaiset paalut
o Kunnostettava alue – siniset paalut
o Kunnostettava alue, pelaaminen kielletty – sinivalkoiset paalut
o 150 metriä viheriön keskelle – keltaiset merkit/paalut väylän reunassa
o 100 metriä viheriön keskelle – punaiset merkit/paalut väylän reunassa
o Etäisyysmerkit väylillä. Mikäli etäisyysmerkki haittaa pelaajan lyömistä ja/tai svingiä, saa pelaaja vapautuksen säännön 16.1b mukaisesti.

3. Kaikki kentällä olevat tiet ja polut ovat kiinteitä haittoja Samoin teltta ja kalusteet. Vapautuminen säännön 16.1 mukaan

4. Väylän 3 lyöntipaikoilta ei saa pelata väylien 3 ja 4 välissä olevan lammen yli. 

5. Kunnostettavaa aluetta ovat:
a. sinisin tolpin merkityt alueet
b. siirtonurmen saumat (ei koske lyöntiasentoa)
c. syvät veden valumaurat bunkkereissa
d. työkoneiden renkaanjäljet ja kentänhoidon tilapäiset työkohteet
e. muurahaispesät

6. Eläinten jätökset, (esim. kettujen, hanhien ja koirien) ovat pelaajan valinnan mukaan joko irrallisia luonnonhaittoja (loose impediments), jotka voidaan poistaa säännön 15.1. mukaisesti, tai kunnostettavaa aluetta, jolloin vapautus säännön 16.1. mukaisesti.

7. Siirtosääntö / Sääntö on voimassa vain erikseen ilmoitettaessa

Pelaajan pallon ollessa yleisen pelialueen osalla, joka on leikattu väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi ja pallon alla ei ole nurmipintaa, voi pelaaja vapautua ilman rangaistusta yhden kerran asettamalla alkuperäisen tai muun pallon seuraavanlaiselle vapautumisalueelle:
Vertailupiste: Alkuperäisen pallon paikka.

Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: Tuloskortin pitkä sivu tai 15cm vertailupisteestä, mutta seuraavin rajoituksin:

Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset: Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja pallon täytyy olla yleisellä pelialueella. Toimiessaan tämän paikallissäännön mukaisesti pelaajan on valittava paikka, johon hän asettaa pallonsa ja toimittava pallon takaisin asettamisessa säännöissä 14.2b(2) ja 14.2e olevien toimintatapojen mukaisesti.

8.Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: Reikäpeli: Reiän menetys
Lyöntipeli: Yleinen rangaistus (2 lyöntiä)

9. Muut ohjeet:
Käytä vain pelipalloja (ei rangepalloja)

PDF-tiedostoPaikallissäännöt KäkiGolf 2024.pdf (18 kB)
Kohta 4 muutettu 13.6.2024